Vragenlijst langer THUIS wonen

Gegevens
Wat wilt u graag?

Ervaart u nu al beperkingen in de woning?
Verwacht u op termijn berperkingen in uw woning?
Wilt u de woning aanpassen om zo lang mogelijk in uw woning te blijven wonen?
Bent u op de hoogte van de voorzieningen die via de WMO/gemeente aangevraagd kunnen worden?
Bent u op de hoogte van de tegemoetkoming die via Habeko wonen kan worden verkregen voor bepaalde voorzieningen?

Bent u ingeschreven als woningezoekende bij Woningnet Holland Rijnland?
Bent u op de hoogte van het aanbod van zorggeschikte woningen in uw dorp bij Habeko wonen?
Heeft u al eerder ingeschreven op een meer zorggeschikte woning?
Ervaart u problemen bij het verhuizen naar een meer zorggeschikte woning?
Vindt u het prettig als Habeko wonen u helpt bij het vinden van een nieuwe woning?

Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot verzorging en verpleging?
Bent u op de hoogte van de mogelijkheden tot hulp bij het huishouden?
Bent u op de hoogte dat WijdeZorg de wijkverpleegkundige functie invult?

Deel deze pagina

 
Annuleren

Waarmee kunnen wij je helpen?

Begin hier met zoeken!

Geen resultaten gevonden